Afspraak maken

Kan ik genieten van het 6% BTW-tarief?

Voor sommige mensen met een lichamelijke beperking, is het tarief van 6% BTW van toepassing.
De belastingvoordelen op vlak van btw worden toegestaan aan volgende personen:
• personen die volledig blind zijn
• personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
• personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn
• personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
• militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 %

Je kan het attest aanvragen bij de FOD Financiën met de volgende documenten:
• uw identiteitskaart
• een recent attest van invaliditeit
• de ondertekende bestelbon

Na aankoop van de wagen, zal je dan de betaalde BTW kunnen recupereren. Op die manier zal je aan het einde van de rit jouw nieuwe wagen aangekocht hebben zonder BTW.

Bij de aankoop van jouw wagen helpt Aanpassingen Goossens jou hierbij van A tot Z om je zo door de administratieve procedure te begeleiden.

Categorie: Terugbetalingen

Product Aantal zitplaatsen

  • Toon meer

Product Brandstof

Locatie

Product Staat van voertuig

Product Transmissie