Afspraak maken

FAQ

Terugbetalingen

Voor sommige mensen met een lichamelijke beperking, is het tarief van 6% BTW van toepassing.
De belastingvoordelen op vlak van btw worden toegestaan aan volgende personen:
• personen die volledig blind zijn
• personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
• personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn
• personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
• militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 %

Je kan het attest aanvragen bij de FOD Financiën met de volgende documenten:
• uw identiteitskaart
• een recent attest van invaliditeit
• de ondertekende bestelbon

Na aankoop van de wagen, zal je dan de betaalde BTW kunnen recupereren. Op die manier zal je aan het einde van de rit jouw nieuwe wagen aangekocht hebben zonder BTW.

Bij de aankoop van jouw wagen helpt Aanpassingen Goossens jou hierbij van A tot Z om je zo door de administratieve procedure te begeleiden.

Categorie: Terugbetalingen

Indien je recht hebt op een terugbetaling (VAPH, AVIQ, PHARE, …), is er absoluut geen probleem om een stockwagen te kopen die reeds omgebouwd is. Wij zorgen ervoor dat je een gedetailleerde offerte (met volledige beschrijving van de ombouw en onderdelen) ontvangt, dat je kan toevoegen aan jouw persoonlijke dossier. Van zodra je jouw aanvraag binnen gestuurd hebt, kan je de wagen al aankopen. Dat wil zeggen dat je dus heel snel geholpen kan zijn, én kan genieten van de terugbetalingen die van toepassing zijn!

Categorie: Terugbetalingen

In veel gevallen* kan je als persoon met een lichamelijke beperking genieten van een terugbetaling. Er zijn verschillende instanties waar je hiervoor terecht kan, hieronder vind je de belangrijkste.

Overheidsinstanties: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, Vlaanderen), Agence pour une Vie de Qualité (AViQ, Wallonië), Service public francophone bruxellois (Service Phare, Brussel)
Andere: VDAB, verzekering, etc.

* dit hangt af van jouw situatie, historiek, leeftijd, woonplaats, etc.

Categorie: Terugbetalingen

Product Aantal zitplaatsen

  • Toon meer

Product Brandstof

Locatie

Product Staat van voertuig

Product Transmissie